Főoldal Telefonkönyv Intezmenyek E-mail címtár

Alap adatok:

Váci Tankerületi Központ

PB0000

Székhelye: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 45

központi e-mail cím: vac@kk.gov.hu

központi telefonszám: +3627795219


Új épület: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 49.

központi telefonszám: +3627795282


Képviseli: Verebélyi Gábor Ákos tankerületi központ igazgató

Adóigazgatási azonosító száma: 15835523-2-13

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00336750-00000000

ÁHT azonosítója: 361640

KSH statisztikai számjele: 15835523-8412-312-13

PIR (Törzskönyvi azonosító szám): 835529

Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás igazgatása